NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Echizen Kanenori Wakizashi with NBTHK Tokubetsu Kicho Certificate

 

kanenori waki 1
kanenori waki 2
kanenori waki 3
kanenori waki 4
kanenori waki 5
kanenori waki 7
kanenori waki 8
kanenori waki 9
kanenori waki 10
kanenori waki 11
kanenori waki 12
kanenori waki 14
kanenori waki 18
kanenori waki 20
kanenori waki 21
kanenori waki 22
kanenori waki