NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Echizen Shimosaka Tsugunaga Wakizashi with NTHK NPO Certificate

Echizen Shimosaka Tsugunaga Wakizashi with NTHK NPO Certificate

Wakizashi Den Echizen Shimosaka Tsugunaga

Blade length ~ 33.6 cm.

Ubu mumei tsukurikomi Shape: hira-zukuri, shin no mune, kitae Forging: itame hamon Hardening: notare that is mixed with gunome boshi Hardening in tip: featuring a ko-maru-kaeri, nakago

Tang: mekugi-ana 1, yasurime: kiri biko,  Made around  Genroku ( 1688-1704)

tsugunaga - Copy
tsugunaga 1 - Copy
tsugunaga 3 - Copy
tsugunaga 4 - Copy
tsugunaga 5
tsugunaga 6 - Copy
tsugunaga 7 - Copy
tsugunaga 8 - Copy
tsugunaga 11
tsugunaga 10 - Copy
tsugunaga
tsugunaga 13 - Copy
tsugunaga 15
tsugunaga 17
tsugunaga 18