NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-
BuiltWithNOF

Copyright 2006

Katana For Sale

IMG_7652

HARIMA DAIJO SHIGETAKA KATANA WITH  NTHK NOP CERTIFICATE

 

munemitsu 01

MUNEMITSU KOTO KATANA

 

tosa yoshimitsu katana 18

4TH GENERATION TOSA YOSHIMITSU KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

kanefuji 6 - Copy

KANEFUJI GENDAITO WITH SHINGUNTO KOSHIRAE

 

yasunobu 1

YASUKUNI SHRINE SWORD BY MAKER YASUNOBU

 

nobutaka naginata 1

NOBUTAKA NAGINATA

 

136

CONSIGNED: OGAWA KANEKUNI TACHI WITH NTHK CERTIFICATE

 

kanetsune naginata 1

KANETSUNE NAGINATA HOZON CERTIFICATE

 

naginata 1

NAGINATA WITH NBTHK TOKUBETSU KICHO CERTIFICATE FULL POLISH WITH SHIRA-SAYA AND ORIGINAL KOSHIRAE

 

yoshikage juyo 12

JUYO TOKEN NAMBOKUCHO YOSHIKAGE KATANA

 

naoe shizu 35

JUYO TOKEN NAOE SHIZU KATANA WITH DAIMYO KOSHIRAE

 

sukesada daisho - Copy

KOTO SUKESADA DAISHO WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

kiyomitsu 01

KIYOMITSU KATANA

 

ryokai_swords_4

JUYO RYOKAI KATANA AND RYOKAI TOKUBETSU HOZON WAKIZASHI

 

morikage 01

MORIKAGE KATANA KOTO NAMBOKUCHO WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

kanetsune 6

KATANA MADE BY KANETSUNE

 

kaneharu naginata 15

NAGINATA BY SUMIMIYA KANEHARU OF KAGA PUBLISHED IN THE KASHU SHINTO TAIKAN

 

daisho 9

DAISHO

 

MONJU YASUMITSU  katana

MONJU YASUMITSU KATANA WITH NTHK CERTIFICATE

 

ieshige 1

IESHIGE KATANA IN KENUKI TACHI KOSHIRAE

 

masahiro_katana_2

HIZEN KOKU KAWACHI NO KAMI FUJIWARA MASAHIRO WITH NBTHK TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE

 

yasutsugu 33

ECHIZEN YASUTSUGU SHODAI MUMEI KATANA UTSUSHI OF THE SADAMUNE WITH NBTHK TOKUBETSU KICHO CERTIFICATE AND NTHK NPO CERTIFICATE

 

echizen kanetane katana 1

ECHIZEN KANETANE KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

DSC03378

MASATSUGU YARI WITH NBTHK CERTIFICATE