NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Katana For Sale

ieshige 1

IESHIGE KATANA IN KENUKI TACHI KOSHIRAE

 

sadamitsu 5

SADAMITSU KATANA WITH NBTHK HOZON CERTIFICATE

 

sukesada katana 16

SUKESADA KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

masahiro_katana_2

HIZEN KOKU KAWACHI NO KAMI FUJIWARA MASAHIRO WITH NBTHK TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE

 

toshitane 1

TOSHITANE KATANA

 

KATSUKUNI 1 - Copy

KATSUKUNI KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

naoe_shizu_kanenobu

NAOE SHIZU KANENOBU KATANA

 

hizen_munetsugu_5

HIZEN MUNETSUGU KATANA MOUNTED IN KOSHIRAE

 

IMG_7652

HARIMA DAIJO SHIGETAKA KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE.

 

sadatoshi katana 1

SADATOSHI KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

yasutsugu 33

ECHIZEN YASUTSUGU SHODAI MUMEI KATANA UTSUSHI OF THE SADAMUNE WITH NBTHK TOKUBETSU KICHO CERTIFICATE AND NTHK NPO CERTIFICATE

 

akihide 12

KATANA MADE FOR THE EMPEROR BY AKIHIDE IN TACHI KOSHIRAE WITH NBTHK HOZON CERTIFICATE

 

yukihiro katana 2

YUKIHIRO KATANA WITH NBTHK TOKUBETSU HOZON CERTIFICATE

 

echizen kanetane katana 1

ECHIZEN KANETANE KATANA WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

Jyumonji Yari 1

JUMONJI YARI signed Shimosaka Sadanori

$3300

DSC03378

MASATSUGU YARI WITH NBTHK CERTIFICATE

$3500

BuiltWithNOF

Copyright 2006