NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Koto Bizen Kiyomitsu Tanto with  NTHK NPO Certificate Mounted in Higo Koshirae

 

kiyomitsu tanto 01
kiyomitsu tanto 02
kiyomitsu tanto 03
kiyomitsu tanto 07
kiyomitsu tanto 08
kiyomitsu tanto 010
kiyomitsu tanto 011
kiyomitsu tanto 013
kiyomitsu tanto 016
kiyomitsu tanto 027
kiyomitsu tanto 019
kiyomitsu tanto 021
kiyomitsu tanto 023
kiyomitsu tanto 026
kiyomitsu tanto 038
kiyomitsu tanto 030
kiyomitsu tanto 042
kiyomitsu tanto 037
kiyomitsu tanto 049
kiyomitsu tanto 045