NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Koto Kaneuji Wakizashi

Noshu Akasaka Kaneuji Wakizashi with NTHK NPO certificate  
 
O-hirazukuri  Wakizashi signed Kaneuji very well forged blade in dense Itame hada  with superb Hitatsura hamon made around Eisho period 1504-1521. mounted in shirasaya.

kaneuji 26
kaneuji 27
kaneuji 1
kaneuji 2
kaneuji 3
kaneuji 5
kaneuji 7
kaneuji 10
kaneuji 12
kaneuji 14
kaneuji 16
kaneuji 18
kaneuji 19
kaneuji 21
kaneuji 22
kaneuji 30
kaneuji 31
kaneuji 34
kaneuji 35
kaneuji