NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-
BuiltWithNOF

Copyright 2006

Latest Items Listed

PRICES FOR ITEMS ARE ON CATEGORY PAGE.

8th February 2019

Wakizashi For Sale: Kanesaki Koto Wakizashi with NBTHK Hozon Certificate, Oei Morimitsu Wakizashi with NTHK NPO Certificate and Koshirae.

7th February 2019

Katana For Sale: Bishu Osafune Iesuke in Tachi Koshirae with NTHK NPO Certifcate, Naginata by Sumimiya Kaneharu of Kaga published in the Kashu Shinto Taikan, Katana made by Kanetsune.

1st February 2019

Katana For Sale: Naginata Jumyo with NTHK NPO Certificate, Kaneshige Tachi Consigned.

29th January 2019

Katana For Sale: Daisho.

24th January 2019

Katana For Sale: Monju Yasumitsu Katana with NTHK Certificate.

20 January 2019

Katana For Sale: Dontanuki Naginata, Kunisuke Katana with Tokubetsu Hozon Certificate.

Wakizashi For Sale: Onizuka Yoshikuni with NTHK NPO Wakizashi.

Tanto For Sale: Kuniyoshi Tanto with Hozon Certificate, Yokoyama Sukekane Tanto.

3rd January 2019

Tsuba For Sale: TSU748 Wisteria Tsuba, TSU749 Sukashi Axe Tsuba, TSU750 Wave Tsuba, TSU751  Monkey Tsuba, TSU752 Heianjo Tsuba, TSU753 Hawk Tsuba, TSU754 Dragon Tsuba, TSU755 Coiled Dragon Tsuba, TSU756 Cross Tsuba, TSU757 Maple Tsuba.

28th December 2018

Katana For Sale: Heian Aritsuna.

Tsuba For Sale: TSU740 Rabbit Tsuba, TSU741 Shoki Tsuba, TSU742 Kiri Daisho, TSU743 Owari Tsuba, TSU744 Kokinko Mon Tsuba with NBTHK Certificate, TSU745 Flower and Basket Weave Tsuba, TSU746 Eboshi Tsuba, TSU747 Peacock Tsuba.

18th December 2018

Tsuba For Sale: TSU736 Dragon Tsuba, TSU737 Dragon Tsuba, TSU738 Samurai Soten Tsuba, TSU739 Shoki Tsuba.