NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Toshinaga Katana

Katana Den Yamashiro Mutsu no Kami Toshinaga Mounted in Koshirae with NTHK NPO Certificate.

Shinogi zukuri suriage mumei katana with iori mune well made blade with nice bright active koshi no hiraita gunome-midare hamon ,Boshi is midare-komi with a ko-maru-kaeri,nakago has 2 mekugiana and yasurime are kiri,made around Enpo. Mounted in good quality koshirae, nicely lacquered saya with shakudo and gold handachi fittings, shakudo fuchi,menuki are karajishi /lion dogs kashira is shakudo with fine nanako with gold horse motif. tsuba is highly detailed shinchu / brass

TOSHINAGA , 1st gen., Kanbun ( 1661-1673), Yamashiro – “Mutsu no Kami Fujiwara Toshinaga” , “Rakuyo Ichijo Horikawa-ju Mutsu no Kami Fujiwara Toshinaga”) real name Nimura Yasozaemon (, younger brother of the 1st gen. Yamashiro no Kami Toshinaga, he came originally from Tokushima in Awa province and worked besides of Kyoto also in Osaka and Ise, he worked in the style of his older brother and worked for the Todo family.

 

toshinaga katana 1
BuiltWithNOF

Copyright 2006

toshinaga katana 3
toshinaga katana 4
toshinaga katana 5
toshinaga katana 7
toshinaga katana 8
toshinaga katana 9
toshinaga katana 10
toshinaga katana 11
toshinaga katana 12
toshinaga katana 16
toshinaga katana 17
toshinaga katana 18
toshinaga katana 19
toshinaga katana 20
toshinaga katana 29
toshinaga katana 28
toshinaga katana 35
toshinaga katana 36
toshinaga katana 41
toshinaga katana 39
toshinaga katana
toshinaga katana 42
toshinaga katana 43