NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

TSU735 Namban Tsuba with NBTHK Hozon Certificate

 

nanban tsuba with nbthk 1
nanban tsuba with nbthk 2
nanban tsuba with nbthk 3
nanban tsuba with nbthk