NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

TSU744 Kokinko Mon Tsuba with NBTHK Hozon Certificate

kokinko mon tsuba 1
kokinko mon tsuba 7
kokinko mon tsuba