NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Wakizashi for Sale

KUNIKIYO WAK 15

WAKIZASHI MOUNTED IN SHIRASAYA SIGNED KIKUMON ICHI YAMASHIRO NO KAMI FUJIWARA KUNIKIYO

 

tadatsuna wakizashi 14

TADATSUNA WAKIZASHI

 

masamori 014

MASAMORI WAKIZASHI

 

69

KOTO KASHU KAGEMITSU WAKIZASHI WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

MUMEI SHINTO WAK 1

MUMEI SHINTO WAKIZASHI

 

wakizashi   sada 1

SUE SEKI KOTO WAKIZASHI

 

jumyo 28

JUMYO WAKIZASHI WITH NBTHK NPO CERTIFICATE

 

kanemune 7

KANEMUNE WAKIZASHI

 

yoshisuke 17

YOSHISUKE WAKIZASHI

 

ryokai 003

RYOKAI WAKIZASHI

 

hiroie wakizashi 6

HIROIE WAKIZASHI

 

kanemoto wakizashi 14

KANEMOTO WAKIZASHI

 

Sadashige Kodachi 1

SADASHIGE KODACHI

 

SUKESADA WAKI 1

SUKESADA WAKIZASHI

 

MIHARA MASAOKU 40

MIHARA MASAOKU KOTO WAKIZASHI