NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Wakizashi for Sale

kanenori waki 1

ECHIZEN KANENORI WAKIZASHI WITH NBTHK TOKUBETSU KICHO CERTIFICATE

 

tsugunaga 4

ECHIZEN SHIMOSAKA TSUGUNAGA WAKIZASHI WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

soshu yoshihiro 4

SOSHU YOSHIHIRO WAKIZASHI WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

MORIMITSU WAK 1

OEI MORIMITSU WAKIZASHI WITH NTHK NPO CERTIFICATE AND KOSHIRAE

 

KANESAKI 13

KANESAKI KOTO WAKIZASHI WITH NBTHK HOZON CERTIFICATE

 

onizuka yoshikuni 1

ONIZUKA YOSHIKUNI WITH NTHK NPO WAKIZASHI

 

kaneuji 26

KOTO KANEUJI WAKIZASHI WITH NTHK CERTIFICATE

 

tadatsuna wakizashi 14

TADATSUNA WAKIZASHI

 

69

KOTO KASHU KAGEMITSU WAKIZASHI WITH NTHK NPO CERTIFICATE

 

kanemoto wakizashi 14

KANEMOTO WAKIZASHI

 

Sadashige Kodachi 1

SADASHIGE KODACHI

 

MIHARA MASAOKU 40

MIHARA MASAOKU KOTO WAKIZASHI