NIHONTO-AUSTRALIA-LOGO-website-

Wakizashi Mounted in Shirasaya Signed Kikumon Ichi Yamashiro no kami Fujiwara Kunikiyo

 Wakizashi mounted in shirasaya, Signed Kikumon Ichi Yamashiro No Kami  Fujiwara Kunikiyo

KUNIKIYO WAK 14 KUNIKIYO WAK 11 KUNIKIYO WAK 12
KUNIKIYO WAK 1
KUNIKIYO WAK 3
KUNIKIYO WAK 4
KUNIKIYO WAK 6
KUNIKIYO WAK 8
KUNIKIYO WAK 10
KUNIKIYO WAK
KUNIKIYO