Bizen Kiyomitsu Koto Tanto with NTHK Certificate

$2,200.00

 

Bizen Kiyomitsu Koto Tanto with NTHK Certificate mounted in Shirasaya. Small Slender Blade

Tantō  Den, Bishū, Osafune Kiyomitsu (備州⻑船清光) Attributed to
Osafune Kiyomitsu from Bizen province
Blade length ~ 20.9 cm

Shape: hirazukuri with iorimune,
machiokuri, but otherwise ubu

Forging: is Itamenagare

Hamon  chūsuguha
Bōshi  suguchō with a marukaeri 

Mekugiana  2,
Yasurime : Kiri
Made  around Bunroku (文禄, 15921596)