Dragon tsuba with tokubetsu hozon certificate

Signed: Chōhajō Shintōken Tomomasa saku ‒ Takehara Shichirōʼemon + kaō (⻑㶚城 深洞軒友正作・武原七郎右衛門「花押」)
“Made by Shintōken Tomomasa from the Nagato fief, [real name] Takehara Shichirōʼemon + monogram”
Marugata, iron, sukidashi-takabori relief, zōgan inlay, raised sukinokoshi-mimi