Heianjo ju Fujiwara Nobuyoshi Naginata With NTHK Certificate

Details coming soon

Heianjo ju Fujiwara Nobuyoshi Naginata. 41.6cm