Kiku Sukashi Tsuba

Edo period  Sukashi Tsuba motif of Kiku blossom and Oak Leaf

$350

68mm x 66mm x 3.8mm