Koto Kiyomitsu Katana with NTHK NPO Certificate

$7,000.00

Koto Kiyomitsu Katana with NTHK NPO Certificate in full polish mounted in shirasaya with original Shingunto army Koshirae