Akasaka Nozarashi and Crow Tsuba with Nbthk Hozon Certificate

Display Only

Nozarashi karasu sukashi-tsuba (野晒烏透鐔) ‒ Tsuba with the openwork design of skull and crow

Akasaka (⾚坂)
Tatemaru-gata, iron, large ji-sukashi openwork with kebori engravings, round maru-mimi