Ko Kinko Daimyo Mon Tsuba

KoKinko Daimyo Mon Tsuba with Nbthk Hozon certificate,

Muromachi Era

78MM  X  73MM X 3.0MM