Ko Kinko Wave Tsuba

$750.00

Ko Kinko Wave Tsuba

70mm x 65 mm x 2.8mm