mino mantis fuchi kashira

Mino school katana Mantis menuki

$380.00

Mino Mantis fuchi kashira