Norimitsu Koto Tanto

$6,500.00

Norimitsu Koto Tanto in Shirasaya with excellent Horimono of Fudo and Dragon