Senryusai Tsuneyasu Tsuba

$1,300.00

Senryusai Tsuneyasu Shibuichi Tsuba with Hozon Certificate